Nevastar Mashiro Kin

NEVASTAR MASHIRO KIN (imp. Rusko)  

Snmek_914

mac1

vystavy-ikonka geneticka-vysetreni sampionaty-ikonka

odchovy

narozen 24.1.2013 v ruském St. Petersburgu 

PP zde: 

http://en.spitz.su/dog/id/12733

4    7

OTEC:                                                               MATKA:

Valindale Keep The Faith                         Nevastar v Luchah Slavy

Ch. Fin,  

HD-B, ED-0, PHPT-negative, PL0/0,                                                               JCh RUS, JCh EST, PHTP neg., Eyes-clear(2009)    

JCh.RUS, JCh.EST
PHPT-negative, Eyes - clear (2012 г)

TGA-negative (2009), Eyes-clear (2009)

                                                          

Otec1     Matka 

Fotogalerie 2013-2016
říjen 2017

 357B8457 357B8481

357B8509 357B8511 

357B8462 357B8469 

357B8449 357B8508

357B8512 357B8513

357B8515 357B8578 357B8587 

357B8598 357B8644

357B8607 357B8612

357B8613 357B8614

357B8616

 

srpen 2017

357B5708 357B5709 357B5715

357B5716 357B5722 357B5730

357B5724 357B5733 357B5734


květen 2017

IMG_9258 IMG_9460 IMG_9262 

IMG_9339 IMG_9275


únor 2017

357B9120 357B9124 

357B9188 357B9198 

357B9200 357B9250 

357B9274 357B9288

 

leden 2017

357B5102 357B5247 

357B5069 357B5078 357B5065

357B5054  357B5080

 

Tvorba stranek pro chovatele